poniedziałek, 20 listopada 2017

"Quilter's Monday" Linky Party #58


Welcome to the Quilter's Monday Linky Party. Share your quilts, tutorials, posts about every steps of your work with everyone !!
From the last linky party I chose this fabulous quilt made by Afton of "Quilting Mod". This Mini Charm Chocolates Quilt is part of the Fat Quarter Shop Shortcut Quilt Series.
To find more about the pattern please visit Afton's blog.

Witajcie w kolejnym Quilter's Monday Linky Party. Właśnie tutaj możecie podzielić się swoimi pracami, ciekawym tutorialem lub innym tematem mogącym zainteresować pozostałe quilterki.
Z ostatniego linky wybrałam cudowny quilt uszyty przez Afton z bloga "Quilting Mod". Ten Mini Charm Chocolates Quilt jest częścią Fat Quarter Shop Shortcut Quilt Series. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie odwiedźcie koniecznie bloga Afton.
Share your quilts, tutorials, posts about every steps of your work with everyone !!
If you would like to add your link, just click the blue button below and add a link to your blog post.
In your blog post, please include a link back to my blog or grab the "Quilter's Monday" button and put it on your sidebar. 
Following my blog is not required, but it sure would be nice!
I hope that through this linky party, everyone will have an enjoyable experience connecting and sharing the wonderful things making in their sewing room.

Jeżeli chciałbyś dodać link, wystarczy kliknąć poniższy niebieski przycisk. Zostaniesz przekierowany do strony, na której możesz to zrobić. Pamiętaj, aby umieścić link do posta, którym chciałbyś się pochwalić, a nie do strony głównej bloga.
Możesz pochwalić się swoją pracą ( ukończoną lub w trakcie), ciekawym tutorialem lub innym tematem, który mógłby zainteresować innych quilterów (z wykluczeniem ofert handlowych).
Ważne jest abyś w swoim poście umieścił link do mojego bloga lub po prostu dodał powyższy banerek w pasku bocznym bloga.

Obserwowanie mojego bloga nie jest konieczne,ale byłoby bardzo miłe!


niedziela, 19 listopada 2017

Sew All Around QAL << Dotted Quilt- Part 6 >>


It’s time for the 6th part of the "Sew All Around Quilt Along" and the "Dotted Quilt" pattern. If you want find out more about this Quilt Along, you can check out this post for all the info. 

Nadszedł czas na szóstą część bezpłatnego wzoru "Dotted" w ramach "Sew All Aroud QAL". Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszej zabawy, zapraszam Cię do głównego posta, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje - TUTAJ.
SPONSORS / SPONSORZY 

Dotted Quilt Pattern - PART 6th MAKE THE BLOCKS

Concerns version "Dotted" bed quilt.
Dotyczy wersji "Dotted" bed quilt.

Following the diagram (block 2),  sew A Piece to B Piece.
Postępując zgodnie z diagramem bloku 2, przyszyj element A do elementu B.

 
 
Next add a C Piece to the B edge. Continue with the next pieces.
Press all the seam allowances open. 
Następnie dodaj element C od strony B. Kontynuuj z pozostałymi elementami.
Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.Following the diagram (block 3),repeat all the previous steps.
Postępując zgodnie z diagramem bloku 3 powtórz wszystkie dotychczasowe kroki.
ASSEMBLE THE QUILT 

Concerns all the versions.
Dotyczy wszystkich wersji.

Follow the Quilt Assembly Diagram to arrange blocks. If you have chosen another version follow the diagram of your version.
Powstałe poprzednio bloki zszyj zgodnie z poniższym diagramem- Quilt Assembly Diagram.
Jeżeli wybrałeś inną wersję niż pokazana poniżej, postępuj zgodnie z właściwym dla niej diagramem.
 
 

Quilt Assembly Diagram

 
 

Sew the blocks together in rows. 
Zszyj bloki w rzędach.  
 


Sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.
 
 
Important: To keep the seams aligned, pin the parts together where the seams intersect. I showed it in previous patterns, for example HERE
Ważne: Aby szwy były wyrównane, zepnij ze sobą obie części w miejscach, w których powinny się połączyć. Pisałam o tym już wcześniej, dla przykładu TUTAJ. Warto zajrzeć i zobaczyć szczegóły na zdjęciach.


Here is the result. / Oto rezultat.
 
 

SEWING BORDERS

Concerns all the versions.
Dotyczy wszystkich wersji.

Dotted Mini Quilt
Make the borders from 4 strips having a width (viewed from top) : 3/4", 1", 3/4", 1" and lenght 28". Next sew them to the top and bottom edge of quilt.
Wykonaj ramki z czterech pasków o szerokości (patrząc od góry) : 2cm, 2,5cm , 2cm, 2,5cm oraz długości 71cm. Następnie doszyj je do górnej i dolnej krawędzi quiltu.
 
Dotted Baby Quilt
Make the borders from 4 strips having a width (viewed from top) : 3/4", 1", 3/4", 1" and lenght 28". Next sew them to the top and bottom edge of quilt.
Wykonaj ramki z czterech pasków o szerokości (patrząc od góry) : 2cm, 2,5cm , 2cm, 2,5cm oraz długości 71cm. Następnie doszyj je do górnej i dolnej krawędzi quiltu.  
 
Dotted Bed Quilt
Make the borders from 4 strips having a width (viewed from top) : 1 ", 1 1/4 ", 1", 1 1/4" and length 70". Next sew them to the top and bottom edge of quilt.
Wykonaj ramki z czterech pasków o szerokości (patrząc od góry) : 2,5cm, 3cm , 2,5cm, 3cm oraz długości 180cm. Następnie doszyj je do górnej i dolnej krawędzi quiltu.
 
 
 
 Another part of the fun will be soon !!! You just need to be following along somewhere so that you don’t miss the announcements. You can:
follow my blog
follow on Instagram
join "Sew All Around Quilt Along 2017" Facebook Group
like my Facebook Page

Kolejna część zabawy zostanie opublikowana już wkrótce. Aby nie przeoczyć zapowiedzi możesz mnie obserwować w dowolnym miejscu: 
obserwuj mojego bloga
możesz mnie obserwować na Instagramie
dołącz do grupy na Facebook'u związanej z tą zabawą "Sew All Around Quilt Along 2017"
polub moją sronę na Facebook'u

 

poniedziałek, 13 listopada 2017

"Quilter's Monday" Linky Party #57


Welcome to the Quilter's Monday Linky Party. Share your quilts, tutorials, posts about every steps of your work with everyone !!
Look at this fabulous block made by Kamila of "Work with Patches". This is a 2nd block of the Traditional Baltimore Garden project. This sewn by hand project is very laborious.
To find more informations about the project please visit Kamila' blog.

Witajcie w kolejnym Quilter's Monday Linky Party. Właśnie tutaj możecie podzielić się swoimi pracami, ciekawym tutorialem lub innym tematem mogącym zainteresować pozostałe quilterki.
Ten cudowny blok uszyty przez Kamilę z bloga "Work with Patches" został w całości wykonany ręcznie. Jest on częścią projektu Traditional Baltimore Garden. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie odwiedźcie koniecznie bloga Kamili.Share your quilts, tutorials, posts about every steps of your work with everyone !!
If you would like to add your link, just click the blue button below and add a link to your blog post.
In your blog post, please include a link back to my blog or grab the "Quilter's Monday" button and put it on your sidebar. 
Following my blog is not required, but it sure would be nice!
I hope that through this linky party, everyone will have an enjoyable experience connecting and sharing the wonderful things making in their sewing room.

Jeżeli chciałbyś dodać link, wystarczy kliknąć poniższy niebieski przycisk. Zostaniesz przekierowany do strony, na której możesz to zrobić. Pamiętaj, aby umieścić link do posta, którym chciałbyś się pochwalić, a nie do strony głównej bloga.
Możesz pochwalić się swoją pracą ( ukończoną lub w trakcie), ciekawym tutorialem lub innym tematem, który mógłby zainteresować innych quilterów (z wykluczeniem ofert handlowych).
Ważne jest abyś w swoim poście umieścił link do mojego bloga lub po prostu dodał powyższy banerek w pasku bocznym bloga.

Obserwowanie mojego bloga nie jest konieczne,ale byłoby bardzo miłe!


niedziela, 12 listopada 2017

Sew All Around QAL << Dotted Quilt- Part 5 >>


Hello. It's time for the 5th part of the "Dotted" quilt pattern. This time we are stitching circles in the blocks. This is a part that I love most and I hope you will love it, too.

Witajcie. Nadszedł czas na piątą część wzoru "Dotted". Tym razem zajmiemy się wszywaniem kółek. Ten etap należy do moich ulubionych i mam nadzieję, że pokochacie go równie mocno jak ja.


SPONSORS/ SPONSORZY

If you are new here I want to invite you to the main post of Sew All Aroud Quilt Along. There are all important informations and templates.
Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam Cię do głównego posta poświęconego zabawie- TUTAJ.
Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje oraz linki.
Dotted Quilt - Part 5STITCHING CIRCLE IN THE BLOCK

Quilters soon learn that there are many methods for sewing circles-pins, basting glue, or using a special foot. I find that to get a perfect arch, I need to pin frequently along the circle. You may find success with another method. In any case, having more than one technique in your toolkit is always an advantage!

Jest wiele sposobów wszywania kół- z użyciem szpilek, z użyciem kleju lub z użyciem specjalnej stopki. Moją ulubioną metodą na uzyskanie idealnych kół jest szycie z użyciem szpilek na całym ich obwodzie. Być może uznacie, że inna metoda bardziej Wam odpowiada, ale myślę, że znajomość kilku metod jest zawsze dodatkowym atutem. 


Start with a K piece and one of the blocks.
Zacznij od elementu K i jednego z utworzonych wcześniej bloków.
Fold the outer circle in a half and in half again. Next fingerpress.
 You can use in this step a Finger Presser like mine on an iron.
 
Złóż koło zewnętrzne na pół i jeszcze raz na pół. Następnie zaprasuj.
Do tego celu możesz użyć przyrządu widocznego na poniższym zdjęciu lub żelazka. 
Możesz również po prostu mocniej docisnąć miejsce, które ma być zaprasowane.


 


Repeat this step with the inner circle.
Powtórz ten krok z kołem wewnętrznym.

Put the right side of the outer circle onto the right side of the inner circle keeping the marking aligned and pin.
Umieść prawą stronę zewnętrznego koła na prawej stronie wewnętrznego koła pilnując zaznaczonych miejsc i zepnij.Place the inner circle inside the outer circle like you can see on the picture below.
Umieść wewnętrzne koło w środku zewnętrznego koło, tak jak to widać poniżej.


Pin the outer piece to the inner circle at the 2nd marking. 
 Przypnij zewnętrzny element do wewnętrznego w miejscu drugiego zaznaczenia.Continue to pin the circles together pinning at the four main points.
Kontynuuj przypinanie obu kół w miejscach wcześniej zaznaczonych.
 Between the pins which you have pin another 3 or 4.
 Pomiędzy szpilki wepnij kolejne 3 lub 4.IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.

Stitch circles with outer on top. Stitch slowly , removing the pins as you get near them. 
Zszyj koła z kołem zewnętrznym na górze. Szyj powoli, usuwając szpilki jedna po drugiej dopiero wtedy gdy będziesz bardzo blisko nich.Iron the seam toward inner side or outer side. 
IMPORTANT !!! If you iron the seam toward inner side, your circle will be convex. If you iron seam toward outer side, your circle will be concave. Select the page that you prefer.
 
Zaprasuj szew do wewnątrz lub na zewnątrz.
WAŻNE !!! Jeżeli zaprasujesz szew w stronę wewnętrzną, to Twoje koło będzie wypukłe. Jeżeli zaprasujesz szew na zewnątrz, to Twoje koło będzie wklęsłe. Wybór strony zależy od Ciebie.Repeat all the steps with another blocks.
Powtórz wszystkie kroki z pozostałymi blokami.


***************************** 

Another part of the fun will be soon !!! You just need to be following along somewhere so that you don’t miss the announcements. You can:
follow my blog
follow on Instagram
join "Sew All Around Quilt Along 2017" Facebook Group
like my Facebook Page

Kolejna część zabawy zostanie opublikowana już wkrótce. Aby nie przeoczyć zapowiedzi możesz mnie obserwować w dowolnym miejscu: 
obserwuj mojego bloga
możesz mnie obserwować na Instagramie
dołącz do grupy na Facebook'u związanej z tą zabawą "Sew All Around Quilt Along 2017"
polub moją srone na Facebook'u poniedziałek, 6 listopada 2017

"Quilter's Monday" Linky Party #56


Welcome to the Quilter's Monday Linky Party. Share your quilts, tutorials, posts about every steps of your work with everyone !!
Here is a lovely set made by Luna of Luna Lovequilts. She made it using a pattern by Noodlehead. Details and more pictures you can find on her blog.

Witajcie w kolejnym Quilter's Monday Linky Party. Właśnie tutaj możecie podzielić się swoimi pracami, ciekawym tutorialem lub innym tematem mogącym zainteresować pozostałe quilterki.
Oto uroczy zestaw wykonany przez Lunę z bloga Luna Lovequilts. Autorką wzoru według, którego został uszyty jest Noodlehead. Szczegóły i zdjęcia detali znajdziecie na blogu Luny. Serdecznie polecam !!!
 Share your quilts, tutorials, posts about every steps of your work with everyone !!
If you would like to add your link, just click the blue button below and add a link to your blog post.
In your blog post, please include a link back to my blog or grab the "Quilter's Monday" button and put it on your sidebar. 
Following my blog is not required, but it sure would be nice!
I hope that through this linky party, everyone will have an enjoyable experience connecting and sharing the wonderful things making in their sewing room.

Jeżeli chciałbyś dodać link, wystarczy kliknąć poniższy niebieski przycisk. Zostaniesz przekierowany do strony, na której możesz to zrobić. Pamiętaj, aby umieścić link do posta, którym chciałbyś się pochwalić, a nie do strony głównej bloga.
Możesz pochwalić się swoją pracą ( ukończoną lub w trakcie), ciekawym tutorialem lub innym tematem, który mógłby zainteresować innych quilterów (z wykluczeniem ofert handlowych).
Ważne jest abyś w swoim poście umieścił link do mojego bloga lub po prostu dodał powyższy banerek w pasku bocznym bloga.

Obserwowanie mojego bloga nie jest konieczne,ale byłoby bardzo miłe!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...